Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

ALUMONT s.r.o.

Telefónne čislo:
02 446 80 941
Mobil:
0949 832 561
Fax:
034 779 79 92
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava - Nové Mesto, Pribylinská 4
Sídlo:
831 04 Bratislava - Nové Mesto, Pribylinská 4

Top Služby: