Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 55 632 10 54
Mobil:
00421 908 521 070
Fax:
00421 38 538 31 03
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
990 01 Veľký Krtíš, Ľ. Štúra 571/36
Sídlo:
990 01 Veľký Krtíš, Ľ. Štúra 571/36

Top Služby: