Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

5 ks nájdených
Telefónne čislo:
(046) 5424919
Mobil:
00421 905 781 623
Fax:
(037) 6425842, (037) 6425842
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Nejedlého 47
Sídlo:
841 02 Bratislava 42-Dúbravka, Nejedlého 47

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7808033
Mobil:
0905 690 706
Fax:
(02) 43424530, (02) 43424530
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Nerudova 9
Sídlo:
040 01 Košice 1, Nerudova 9

Top Služby: