Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
041 / 565 27 10
Mobil:
0907 823 153
Fax:
(037) 7858219, (037) 7858219
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Pri celulózke 1385/25
Sídlo:
010 01 Žilina, Pri celulózke 1385/25

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5342941, (033) 5342942
Mobil:
00421 915 614 969
Fax:
(033) 5536351
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 45 Horné Lefantovce, Novozámocká 102
Sídlo:
917 01 Trnava, Bratislavská 5229/35

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 635 21746
Mobil:
0948 527 679
Fax:
035 777 5006
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, J. Kačku 409/12
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, J. Kačku 409/12

Top Služby: