Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
051 4557 702
Mobil:
0905 627 928, 0908 394 137
Fax:
051 4557 702
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 16 Záhradné, Hlavná 53
Sídlo:
082 16 Záhradné, Hlavná 53

Top Služby:

Telefónne čislo:
057/788-4070
Mobil:
0908/987-425
Fax:
(053) 4198122, (053) 4198122
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
066 01 Humenné, Staničná 11
Sídlo:
066 01 Humenné, Staničná 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
055 728 9616
Mobil:
0948 877 705
Fax:
055 728 9618
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 23 Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 77
Sídlo:
040 23 Košice - Sídlisko KVP, Dénešova 77

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 4445 1118
Mobil:
0903 617 135
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 07 Lendak, Revolučná 281/97
Sídlo:
059 07 Lendak, Revolučná 281/97

Top Služby: